Awards

State /National/International level prizes/ Awards (Academic, Cultural, Sports etc)
Sr. No. Name Of the Teacher Name of the Award Organization by Which awarded Place Date
1 Vd. Saraf Abhijit Gold Medal for Ph.D. Thesis Tilak Maharashtra Vidyapith Pune 22/01/2017
2 Vd. Saraf Abhijit Best Ph.D. Thesis Award Tilak Maharashtra Vidyapith Pune 22/01/2017
3 Vda. Dande Bhavana Best Paper Presentation SSAM&H Nashik 14/02/2017
4 Vd. Aher Ramesh Vanaj Dhanvantari Vaibhav Balshashri Jambhekar Patrakae Sangh, Maharashtra State Nashik 07-02-2017
5 Vda. More Manjusha Poster Presentation Vishwa Vyakhyanmalla (MUHS Nashik) Nashik Sep-17
6 Vd. Borole Harshal Poster Presentation Vishwa Vyakhyanmalla (MUHS Nashik) Nashik Sep-17
7 Vd. Phartale Vaibhav Garjana Cricket Championship Garjana, Nashik Nashik Feb-17